-
Przedmiot działalności realizujemy poprzez obsługę osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, wykonujących zarobkowo działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową a także działalność zawodową w sposób zorganizowany i ciągły.


KANCELARIA PODATKOWA OLTAX jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg.


Wykonujemy: 

  • prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych
  • konsultacje i porady w zakresie prawa pracy oraz BHP
  • naliczanie składek ZUS
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie działalności w ZUS