Przedmiot działalności realizujemy poprzez obsługę osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, wykonujących zarobkowo działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową a także działalność zawodową w sposób zorganizowany i ciągły.


KANCELARIA PODATKOWA OLTAX jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg.


Wykonujemy:

  • zakładanie firmy / likwidacja działalności
  • planowanie metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • przygotowywanie statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
  • wirtualne biuro / adres do rejestracji firmy
  • doradztwo inwestycyjne oraz personalne
  • opracowanie sprawozdań finansowych, wnioski kredytowe