PITY 2014 od 20 złOSIĄGNĄŁEŚ DOCHODY (poniosłeś straty) W ROKU PODATKOWYM 2014

ze stosunku pracy, emerytury, pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich, innych źródeł (w tym za granicą), z kapitałów pieniężnych, ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych

ROZLICZ SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM

.........


Jeśli przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, oddałeś krew, lub poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania sieci internet, lub zatrudniałeś pracowników w celu przygotowania zawodowego, wychowywałeś dzieci lub sprawowałeś nad nimi opiekę, lub poniosłeś wydatki na cele mieszkaniowe na zasadzie praw nabytych masz prawo do zwrotu lub zmniejszenia obciążenia podatkowego PIT.

.........


Przyjdź do nas, wypełnimy zeznanie podatkowe, a Urząd Skarbowy dokona zwrotu

kwoty wykazanej w zeznaniu. Za wypełnienie zeznania podatkowego PIT

pobieramy wynagrodzenie według indywidualnych uzgodnień.


UDZIELAMY RABATÓW!