MRPiPS: od 1 września najpierw umowa potem praca
1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Jej celem jest zagwarantowanie pracownikowi pełnych praw, przez zobowiązanie pracodawcy do podpisania z nim umowy przed dopuszczeniem go do pracy.

Dotychczas pracodawca na dopełnienie formalności miał czas do końca pierwszego dnia pracy. Inspektorom PIP, zastającym w zakładzie zatrudnionych bez umowy, mógł tłumaczyć, że pracują dopiero pierwszy dzień. Określano to jako syndrom pierwszej dniówki.

Dzięki zmianom, pracownik od początku będzie korzystał z przysługujących mu, wynikających ze stosunku pracy uprawnień i ochrony, gwarantowanych przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2016 r.