-
Przedmiot działalności realizujemy poprzez obsługę osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, wykonujących zarobkowo działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową a także działalność zawodową w sposób zorganizowany i ciągły.


KANCELARIA PODATKOWA OLTAX jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg.


Wykonujemy:

  • porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych
  • prowadzenie ksiąg podatkowych, ksiąg rachunkowych, ewidencji VAT, ewidencji przychodów  księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
- sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
- kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych
(działalność biegłych - księgowych/biegłych rewidentów),
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
  • reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi
  • udział w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa

Galerie