Urlopy rodzicielskie bardzo popularne

Od stycznia do grudnia 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało ponad 669 tys. osób ? 507,7 tys. kobiet oraz 161,3 tys. mężczyzn - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W grudniu 2016 r. ponad 163 tys. rodziców skorzystało z urlopu rodzicielskiego. To o ponad 28 tys. więcej osób niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z urlopu ojcowskiego w grudniu 2016 r. skorzystało 13,9 tys. ojców, a od stycznia do grudnia 2016 r. - 146,4 tys. ojców.

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. To razem 52 tygodnie.

W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wynosi: od 31 do 37 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Razem może to być od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą.

Ojcom dzieci, oprócz urlopu rodzicielskiego, przysługuje również specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ten można podzielić na 2 części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka.

Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić go w jego trakcie.

Wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 27 stycznia 2017 r.