MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NETTO ZA WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE:


ZAKRES USŁUG

CENA (netto w pln)


KR-księga rachunkowa opłata stała/3MLN

270 do 820

KR-księga rachunkowa opłata zmienna

1,10 (za pozycję dziennika)

KP-księga podatkowa opłata stała/1MLN

110 do 820

KP-księga podatkowa opłata zmienna

2,20 (za zapis)

EP-ewidencja przychodów, VAT opłata stała/1MLN

90 do 820

EP-ewidencja przychodów, VAT opłata zmienna

2,20 (za zapis)

Ew. środków trwałych, inne ew. opłata zmienna

5,50 (za zapis)

Kadry i Płace opłata zmienna

16 (za pracownika/osobę)

ZUS opłata zmienna

12 (za osobę)

SF-sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta

1 do 3 średniomiesięczne wynagrodzenie za dany rok

Pozostałe czynności nie objęte umową

30 do 200 (za godzinę)

Okresowe rabaty ilościowe

1 do 35 %

PIT/PIT-ZG

25 / 35 (brutto)


Wyjaśnienie:

Faktura VAT to 5 pozycji w dzienniku lub 1 zapis w księgach.Udzielamy rabatów !!!