MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NETTO ZA WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE:


ZAKRES USŁUG

CENA (netto w pln)


KR-księga rachunkowa opłata stała

290 do 860

KR-księga rachunkowa opłata zmienna

1,15 (za pozycję dziennika)

KP-księga podatkowa opłata stała

115 do 860

KP-księga podatkowa opłata zmienna

2,30 (za zapis)

EP-ewidencja przychodów, VAT opłata stała

100 do 860

EP-ewidencja przychodów, VAT opłata zmienna

2,30 (za zapis)

Ew. środków trwałych, inne ew. opłata zmienna

5,50 (za zapis)

Kadry i Płace opłata zmienna

17 (za pracownika/osobę)

ZUS opłata zmienna

13 (za osobę)

SF-sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta

1 do 3 średniomiesięczne wynagrodzenie za dany rok

Pozostałe czynności nie objęte umową

32 do 260 (za godzinę)

Okresowe rabaty ilościowe

1 do 30 %

PIT/PIT-ZG

25 / 35 (brutto)


Wyjaśnienie:

Faktura VAT to 5 pozycji w dzienniku lub 1 zapis w księgach.Udzielamy rabatów !!!