Stawka podatku VAT od usług zabudowy wnękowej
 
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 29988/14 Minister Finansów po raz kolejny odniósł się do kwestii opodatkowania VAT usług zabudowy wnękowej.

W kontekście uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 2/13) Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577 z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. MF z 2014 r. poz. 13) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych elementów w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W interpretacji zostało wyjaśnione, w jakich przypadkach istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8 proc. w odniesieniu do tzw. trwałej zabudowy.

Odpowiadając na interpelację poselską minister przypomniał, że zabudowa, która po zdemontowaniu nadawałaby się do ponownego montażu w innym miejscu, nie jest objęta stawką obniżoną. Wyznacznikiem do stosowania stawki obniżonej jest to, że zastosowana technika budowlana powoduje uszkodzenie po zdemontowaniu elementów zabudowy w takim stopniu, że nie będą nadawały się one do ponownego montażu.

Jak wyjaśnił minister, odmienne stanowiska organów podatkowych zawarte w wydawanych interpretacjach indywidualnych w zakresie opodatkowania zabudowy wnękowej stawką obniżoną VAT lub stawką podstawową, wynikają z różnych opisów stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych przedstawianych przez wnioskodawców.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 22 stycznia 2015 r.