Sejm zajmie się prezydenckim projektem nowelizacji O.p.
 
Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Sejmu odbędzie się I czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa. Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych.

Projekt zakłada wprowadzenie zasady in dubio pro tributario tzn. w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.

Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. ? Chcemy, aby podatnik miał pewność, że administracja podatkowa nie będzie uprawniona w nieskończoność prowadzić sprawę, badania sumienności w płaceniu podatków sprzed wielu lat. To musi być termin, który będzie mobilizował aparat państwa, także aparat ścigania nieuczciwych podatników do jednoznacznego zakończenia sprawy - uzasadniał Prezydent.

W projekcie doprecyzowano przesłanki przerywające bądź zawieszające bieg terminu przedawnienia oraz ustanowienia na 3 lata maksymalnego okresu o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia.

Ponadto, w projekcie znalazły się regulacje dotyczące zakresu możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oraz fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej i zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 stycznia 2015 r.