Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez obcokrajowca pracy. W praktyce więc może podpisać z takim cudzoziemcem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i powierzyć mu wykonywanie pracy/czynności, a następnie - w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy - powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy. Pisze o tym radca prawny Izabela Rybska.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/na-jakich-zasadach-mozna-powierzyc-wykonywanie-pracy-obywatelom,515067.html?utm_source=Eloqua&utm_content=WKPL_MSG_NSL_NRODO-18-05-22_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NRODO-18-05-22_OTH%2FWKC0120011_IEM010&utm_econtactid=CWOLT000003938433&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid&fbclid=IwAR3nQYDqvFv3ZPu7DqFZPoNY6lbtojf2nlMvznlCBgPYEcL8GHy5Wggikug